Rabu

POLI KULIT & KELAMIN | Jam 09:00 s/d 13:00

Jumat

POLI KULIT & KELAMIN | Jam 08:00 s/d 10:00

Senin

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App

Selasa

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App

Rabu

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App

Kamis

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App

Jumat

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App

Sabtu

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App